Konstrukcja kwestionariuszy

Aby wykonać jakiekolwiek badanie ankietowe potrzebny jest właściwie skonstruowany kwestionariusz. Opracowujemy treści wszelkiego rodzaju kwestionariuszy na potrzeby każdego rodzaju badań rynku i opinii publicznej. Tworzymy je dla własnych potrzeb a także, usługowo, dla innych podmiotów.

Wydaje się, że konstrukcja kwestionariusza, to sprawa prosta, wręcz trywialna. Ale tylko się tak wydaje. Jakość spotykanych w praktyce ankiet jest generalnie niska, roi się w nich od podstawowych błędów. A przecież to właśnie od ich jakości zależy powodzenie całego badania oraz precyzja i wiarygodność jego wyników. 

Estymator specjalizuje się w konstrukcji różnorodnych kwestionariuszy. Mamy już ich na koncie ponad 300. Nie trzeba dodawać, że są to kwestionariusze dobrze skonstruowane.

Co to znaczy kwestionariusz dobrze skonstruowany? Poniżej wymieniamy jego najważniejsze cechy:

(i) Kwestionariusz nie może być zbyt długi, bo respondenci albo zrezygnują z jego wypełniania albo (gdy badanie wykonuje ankieter) im bliżej końca ankiety, tym ich odpowiedzi będą mniej przemyślane albo w ogóle nie mające nic wspólnego z poglądami czy wiedzą respondenta.

(ii) Ważny jest właściwy dobór rodzajów pytań: otwartych i zamkniętych. Oba te rodzaje pytań stosuje się w odmiennych sytuacjach. Oba należy brać pod uwagę.

(iii) Lista odpowiedzi w pytaniach zamkniętych powinna być wyczerpująca, to znaczy zawierać wszystkie możliwe odpowiedzi. Co więcej, odpowiedzi te powinny się wykluczać.

(iv) Ważna jest kolejność pytań w ankiecie. Początkowa jej część powinna wprowadzać respondenta w temat. Potem należy zadawać pytania najistotniejsze dla tematu badania. Na samym końcu pytamy o rzeczy uzupełniające, mniej ważne.

(v) Przed właściwym badaniem należy przeprowadzić badanie pilotażowe, czyli wykonać je na małej próbie respondentów. Pozwala to na wychwycenie błędów zawartych w ankiecie i ich korektę przed badaniem właściwym.