Estymator i jego szef


Estymator, to pojęcie używane w statystyce matematycznej. Estymator jest statystyką, a więc funkcją próby losowej, służącą do szacowania parametrów funkcji rozkładu tej próby. Próba losowa to wielowymiarowa zmienna losowa, która to funkcja określa prawdopodobieństwa przybierania przez zmienną losową ...

Trudne? Nie szkodzi. Firma Estymator zadba już o to, aby wyniki Państwa badań ilościowych jakie jej zlecicie były wyznaczone w sposób optymalny, więc zgodny z regułami statystyki.


Szefem firmy Estymator jest dr nauk fizycznych Jacek Chołoniewski.

pl.wikipedia.org/wiki/Jacek_Chołoniewski

Pracownią Estymator kieruje dr Jacek Chołoniewski, który należy do ogólnoświatowej organizacji zrzeszającej profesjonalistów zajmujących się badaniami rynku i opinii publicznej:

The World Association for Social, Opinion and Market ResearchESOMAR, to międzynarodowa organizacja licząca około 5000 członków w ponad 100 krajach świata, która stawia sobie za cel podnoszenie standardów badań rynków, konsumentów i społeczeństw, a także propagowanie użyteczności badań rynku i opinii jako sposobu na wykrywanie rzeczywistych problemów i podnoszenie efektywności procesów decyzyjnych. Jej działalność ukierunkowana jest na podnoszenie standardów jakościowych oraz etycznych w tego typu badaniach.