Historia

Firma Estymator została zarejestrowana w dniu 1 września 1991 roku. Pierwsze zlecenie wykonaliśmy dla Kancelarii Sejmu Rzeczpospolitej Polskiej w listopadzie 1991. Była to ankieta pocztowa przeprowadzona na 200 osobowej próbie ogólnopolskiej (losowanie z systemu PESEL). Wyniki tej ankiety zostały opublikowane w oficjalnym biuletynie Biura Studiów i Ekspertyz Sejmu (nr 15) w formie osobnej broszury (o objętości 36 stron) pod tytułem "Po wyborach: społeczne oczekiwania wobec Sejmu". Zwrotność ankiet w tym badaniu była bardzo duża: po pierwszej wysyłce: 68%, po drugiej: 85% a po trzeciej: 90%.

Te bardzo dobre rezultaty stosowania ankiety pocztowej zachęciły Estymator do posługiwania się tą metodą w kolejnych przedsięwzięciach badawczych. Do najbardziej znaczących należały badania zasięgu oddziaływania mediów (tj prasy, radia i telewizji) wykonywane systematycznie co około sześć miesięcy w latach 1992 - 1998 na wielotysięcznych próbach ogólnopolskich, których liczebność systematycznie rosła: od 4000 w roku 1992 do 6000 w roku 1996 i później. 

Rezultaty badań mediów były początkowo prezentowane w postaci drukowanych raportów (sprzedawanych wszystkim zainteresowanym) a od 1994 roku przybrały także postać elektroniczną. Szczególnie znaczący moment, to listopad 1995 roku kiedy opracowaliśmy i rozpoczęliśmy sprzedaż pierwszego w Polsce programu komputerowego do profesjonalnego media-planningu: programu "Precyzja" pozwalającego na obliczenie trzech wskaźników: GRPs, Reach i Frequency dla kampanii reklamowej w prasie. Metoda obliczeń zastosowana w tym programie oraz unikalny sposób ich prezentacji zostały skopiowane przez jedną z czołowych (ówcześnie i obecnie) firm badawczych i są przez nią stosowane do chwili obecnej.

Ukoronowaniem zainteresowań Estymatora ankietą pocztową było zainicjowanie przetłumaczenia i wydania książki "Mail Surveys. Improving the Quality" Thomasa W. Mangione (Sage Publications, 1995). Tłumaczenie wykonali Jacek Chołoniewski i Anna Kossakowska. Książka ta ukazała się pod tytułem "Ankietowanie Pocztowe w Badaniach Marketingowych i Socjologicznych" (Wydawnictwo Naukowe PWN, 1999). Publikacja ta spotkała się z dużym zainteresowaniem - w chwili obecnej nakład tej książki jest już wyczerpany. Jest to jedyna, jak dotąd, wydana w Polsce książka o takim ankietowaniu. Zawarte w jej treści informacje, w szczególności o sposobach konstrukcji kwestionariuszy do samodzielnego wypełnienia przez respondentów znajdują zastosowanie także dzisiaj, gdy coraz popularniejsze stają ankiety internetowe, które (podobnie jak ankiety pocztowe) respondenci wypełniają samodzielnie, bez pośrednictwa ankietera.

W 1994 roku opracowywaliśmy ankietę prasową zamieszczoną w miesięczniku "Jestem". Z czasem obsługa takich ankiet, czyli ich konstruowanie oraz opracowywanie wyników stało się jedną z naszych specjalności. W latach 1994 - 2000 obsługiwaliśmy ponad sto takich ankiet w około czterdziestu różnych tytułach prasowych. Estymator jest najprawdopodobniej firmą, która obsłużyła największą liczbę takich ankiet spośród wszystkich firm polskich. Ankieta prasowa, podobnie jak ankieta pocztowa i internetowa, jest ankietą do samodzielnego wypełniania przez respondentów.

Od roku 2001 wykonujemy badania typu price check i retail audit dotyczące handlu detalicznego i hurtowego.

W latach 2003 - 2007 Estymator był jednym z dwóch podmiotów, obok Ośrodka Badań Wyborczych, tworzących Polską Grupę Badawczą (PGB), która wykonywała polityczne sondaże. Po tym okresie Estymator nadal wykonuje takie sondaże ale już samodzielnie. W 2004 i 2005 roku nasze sondaże przedwyborcze okazały się, według niezależnej ekspertyzy Centrum im. Adama Smitha, najdokładniejsze ze wszystkich.Przed wyborami do Sejmu RP w 2011 roku oraz przed wyborami do Parlamentu Europejskiego w 2014 roku Estymator wykonywał (metodą ankietowania telefonicznego) serię politycznych sondaży dla tygodnika Newsweek Polska. Jesienią 2015 roku Centrum Badań Ilościowych nad Polityką działające przy Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie uhonorowało nas wyróżnieniem, za zajęcie trzeciego miejsca (spośród dziesięciu firm) w rankingu dokładności politycznych sondaży ("Puchar Pytii") przed wyborami parlamentarnymi z 25 października 2015.

W 2018 roku uruchomiliśmy serwis PYTIA służący do wykonywania wszelkich ankiet online.