Ilościowe badania rynku i opinii

Wykonujemy wszelkie rodzaje ilościowych badań marketingowych i badań opinii publicznej, w tym między innymi:

(i) Telefoniczne (CATI).
(ii) Internetowe (CAWI).

Badania te wykonujemy na próbach:

(a) Ogólnopolskich.
(b) Regionalnych (np. jedno miasto).
(c) Typu ad hoc, czyli dotyczące pracowników, klientów, uczestników imprez, konferencji, spotkań, itp.

Prowadzimy też badania dotyczące asortymentu i ekspozycji towarów oraz akcji promocyjnych i cen w handlu detalicznym i hurtowym (price check, retail audit).