O nas

Kontakt

Badania w sklepach i hurtowniach

Badania ankietowe

Tajemniczy klient

Klienci

Ankieterzy

Estymator i jego szef

Konstrukcja kwestionariuszy

Historia

  Tajemniczy klient

Badania typu tajemniczy klient (mystery shopping) służą do oceny jakości pracy personelu:

(i) sklepów
(ii) banków
(iii) restauracji
(iv) punktów usługowych
(v) stacji benzynowych

i wszystkich innych miejsc gdzie ma miejsce bezpośredni kontakt personelu z klientem.

Wizyty kontrolne naszych ankieterów są zawsze przeprowadzane według ściśle określonego scenariusza. Rezultatem tych wizyt są raporty indywidualne (dotyczące jednej kontroli) oraz raporty zbiorcze.