Tajemniczy klient

Badania typu tajemniczy klient (mystery shopping) służą do oceny jakości pracy personelu:

(i) sklepów 
(ii) banków 
(iii) restauracji 
(iv) punktów usługowych 
(v) stacji benzynowych 

i wszystkich innych miejsc gdzie ma miejsce bezpośredni kontakt personelu z klientem.

Wizyty kontrolne naszych ankieterów są zawsze przeprowadzane według ściśle określonego scenariusza. Rezultatem tych wizyt są raporty indywidualne (dotyczące jednej kontroli) oraz raporty zbiorcze.