INNE  >  Historia

Firma Estymator została zarejestrowana w dniu 1 września 1991 roku. Pierwsze zlecenie wykonaliśmy dla Kancelarii Sejmu Rzeczpospolitej Polskiej w listopadzie 1991. Była to ankieta pocztowa przeprowadzona na 200 osobowej próbie ogólnopolskiej (losowanie z systemu PESEL). Wysyłka ankiet nastąpiła 17 listopada 1991 roku z Poczty Głównej przy ulicy Świętokrzyskiej 31/33 w Warszawie i tą właśnie datę przyjmujemy za początek rozpoczęcia działalności przez Estymator. Wyniki tej ankiety zostały opublikowane w oficjalnym biuletynie Biura Studiów i Ekspertyz Sejmu (nr 15) w formie osobnej broszury (o objętości 36 stron) pod tytułem "Po wyborach: społeczne oczekiwania wobec Sejmu". Zwrotność ankiet w tym badaniu była bardzo duża: po pierwszej wysyłce: 68%, po drugiej: 85% a po trzeciej: 90%.

Bardzo dobre rezultaty stosowania ankiety pocztowej zachęciły Estymator do posługiwania się tą metodą w kolejnych przedsięwzięciach badawczych. Do najbardziej znaczących należały badania zasięgu oddziaływania mediów (tj prasy, radia i telewizji) wykonywane systematycznie co około sześć miesięcy w latach 1992 - 1998 na wielotysięcznych próbach ogólnopolskich, których liczebność systematycznie rosła: od 4000 w roku 1992 do 6000 w roku 1996 i później. 

Rezultaty badań mediów były początkowo prezentowane w postaci drukowanych raportów (sprzedawanych wszystkim zainteresowanym) a od 1994 roku przybrały także postać elektroniczną. Szczególnie znaczący moment to listopad 1995 roku kiedy rozpoczęliśmy sprzedaż pierwszego w Polsce programu do profesjonalnego media-planningu: programu "Precyzja" pozwalającego na obliczenie trzech wskaźników: GRPs, Reach i Frequency dla kampanii reklamowej w prasie. 

Ukoronowaniem zainteresowań Estymatora ankietą pocztową było zainicjowanie przetłumaczenia i wydania książki "Mail Surveys. Improving the Quality" Thomasa W. Mangione (Sage Publications, 1995). Tłumaczenie wykonali Jacek Chołoniewski i Anna Kossakowska. Książka ta ukazała się pod tytułem "Ankietowanie Pocztowe w Badaniach Marketingowych i Socjologicznych" (Wydawnictwo Naukowe PWN, 1999). W książce tej znalazł się także aneks "Ankietowanie pocztowe w Polsce" autorstwa Jacka Chołoniewskiego będący zwięzłym podsumowaniem dokonań polskich firm badania rynku a także socjologów w dziedzinie ankietowania pocztowego. Publikacja ta spotkała się z bardzo dużym zainteresowaniem - w chwili obecnej nakład tej książki jest już wyczerpany.

W 1994 roku opracowywaliśmy ankietę zamieszczoną w miesięczniku "Jestem". Z czasem opracowywanie takich ankiet stało się jedną z naszych specjalności. Od roku 1994 do chwili obecnej obsługiwaliśmy już ponad sto takich ankiet w około czterdziestu różnych tytułach prasowych. Estymator jest najprawdopodobniej firmą, która obsłużyła największą liczbę takich ankiet spośród wszystkich firm polskich. Klienci cenią sobie nasze ogromne doświadczenie w tej dziedzinie.

Od roku 2001 wykonujemy badania typu price check (monitoring cen) a także inne badania typu retail audit w sklepach, supermarketach i hurtowniach typu cash & carry.

W latach 2003 - 2007 Estymator był jednym z dwóch podmiotów, obok Ośrodka Badań Wyborczych, tworzących Polską Grupę Badawczą (PGB), która wykonywała polityczne sondaże. Po tym okresie Estymator nadal wykonuje takie sondaże ale już samodzielnie.

Przed wyborami do Sejmu RP w 2011 roku oraz przed wyborami do Parlamentu Europejskiego w 2014 roku Estymator wykonywał serię politycznych sondaży dla tygodnika Newsweek Polska.

 

dobre, darmowe e-booki: