OFERTA  >  Badania ankietowe

Wykonujemy badania ankietowe wszystkimi możliwymi metodami stosując:

 • badania telefoniczne CATI
 • ankietę internetową
 • ankietę pocztową
 • ankietę prasową
 • wywiad bezpośredni z udziałem ankieterów w ich miejscu zamieszkania
 • wywiad bezpośredni z udziałem ankieterów typu on-street czyli w miejscach publicznych
 • ankiety dystrybuowane w miejscach publicznych a odsyłane pocztą

Przeprowadzamy cały proces badawczy od początku do końca wykonując wszystkie jego kolejne etapy:

 • konstrukcja kwestionariusza
 • opracowanie instrukcji dla ankieterów
 • przeprowadzenie wywiadów w terenie
 • kodowanie pytań otwartych
 • wpisanie danych z ankiet do pamięci komputera
 • opracowanie raportu z badań

 

dobre, darmowe e-booki: