Badania ankietowe

Wykonujemy wszelkie rodzaje badań ankietowych:

(i) telefoniczne (CATI),
(ii) internetowe (CAWI),
(iii) wykonywane w miejscach publicznych,
(iv) pocztowe.
(v) prasowe.

Obecnie, nasze, znane z dokładności, sondaże polityczne wykonujemy metodą ankietowania telefonicznego. Wcześniej stosowaliśmy do takich badań, z dużym powodzeniem, ankietowanie w miejscach publicznych (dobór kwotowy), a jeszcze wcześniej (lata 90-te) ankiety pocztowe.

Nie wykonujemy ankiet w domach respondentów (face-to-face), gdyż w obecnych czasach osoby wylosowane do badań masowo odmawiają udziału w nich ("bariera domofonu"). W dużych miastach odsetek odmawiających wynosi aż 80%, co sprawia, że uzyskane tą metodą wyniki są z oczywistych powodów (brak reprezentatywności próby badawczej) całkowicie niewiarygodne.