Badania ankietowe

Wykonujemy wszelkie rodzaje badań ankietowych:

(i) Telefoniczne (CATI).
(ii) Internetowe (CAWI).
(iii) Do samodzielnego wypełnienia (przez pracowników, klientów, uczestników imprez, konferencji, spotkań, itp.).

Obecnie, nasze, znane z dokładności, sondaże polityczne wykonujemy metodą ankietowania telefonicznego. Wcześniej stosowaliśmy do takich badań, z dużym powodzeniem, ankietowanie w miejscach publicznych (dobór kwotowy), a jeszcze wcześniej (lata 90-te) ankiety pocztowe.

Nie wykonujemy ankiet w domach respondentów (face-to-face), gdyż w obecnych czasach osoby wylosowane do badań masowo odmawiają udziału w nich ("bariera domofonu"). W dużych miastach odsetek odmawiających wynosi aż 80%, co sprawia, że uzyskane tą metodą wyniki są z oczywistych powodów (brak reprezentatywności próby badawczej) całkowicie niewiarygodne.